Een SOAP Webservice is een gestandaardiseerde communicatiemethode die gebruikt wordt voor het uitwisselen van informatie tussen twee verschillende systemen. Via SOAP is het bijvoorbeeld mogelijk om orders in te boeken in een ERP pakket, of kunnen gegevens opgevraagd worden uit een softwarepakket bij uw vervoerder.

Wij ontwikkelen zowel client- als serveroplossingen voor SOAP Webservices. Hebt u een vraag op dit gebied, neem dan even contact op.