Het kiezen van de juiste software kan een lastig proces zijn. Veel mensen hebben geen goed beeld bij wat ze nodig hebben en worden tegengewerkt door negatieve ervaringen uit het verleden en misleidende verhalen van leveranciers. Om het keuzeproces wat te vergemakkelijken, zijn hier 5 tips die kunnen helpen bij het kiezen van de juiste software-oplossing.

1.Zoek vanuit het probleem, niet vanuit een oplossing
Door het probleem te benoemen, geef je de leverancier de kans om door te vragen en mee te denken over de oplossing. Geef dus aanvankelijk zelf nog geen oplossing, om te voorkomen dat het creatieve proces van de leverancier onderbroken wordt en u wellicht een veel betere oplossing misloopt.

2.Wees niet te specifiek
Geef vooral de grote lijnen van het probleem of knelpunt waarmee u zit. De leverancier zal doorvragen naar de punten die voor een oplossing relevant zijn, of zal een tweede sessie inplannen om de juiste details in beeld te krijgen.

3.Neem je leverancier serieus
Dit zou voor zich moeten spreken natuurlijk, maar wees niet verbaasd als een potentiële leverancier geld vraagt voor professioneel advies. Veel leveranciers geven eerst een ruwe indicatie van een oplossing, en vragen dan een vergoeding voor het uitwerken van een gedetailleerd plan. Dit maakt het voor een leverancier mogelijk om kwaliteit te leveren, en vaak worden deze kosten (deels) verrekend met de kosten van het uiteindelijke project.

4.Zorg voor voldoende tijd en bereikbaarheid
Het ontwerpen van een softwarepakket, of het nu gaat om een standaardoplossing of om maatwerkapplicatie, kost vaak tijd, en er zijn dikwijls verschillende contactmomenten voor nodig. Zorg er als klant dus voor dat dit mogelijk is; wees bereikbaar voor de leverancier en lever de gevraagde informatie tijdig en precies.

5.Volg je gevoel
Van elke partij met wie je om tafel gezeten hebt, krijg je waarschijnlijk een volledig andere aanbieding, zowel op technisch als op financieel gebied. Op dat punt komt de keuze voornamelijk aan op gevoel. Let hierbij echter vooral op flexibiliteit (hoe gemakkelijk is de oplossing aan te passen en bij te sturen) en persoonlijk contact (zowel met de verkoper als met de consultant of ontwikkelaar).