SQL (Structured Query Language) is een taal waarmee zoek- en mutatieopdrachten gegeven worden aan een database.

In dit artikel leggen wij een aantal kenmerken en voordelen uit van SQL.

 

Filteren en zoeken

Een database kan miljoenen regels met informatie bevatten. Dan is het essentieel om snel gegevens te kunnen uitfilteren.

Voor het filteren van gegevens kent SQL het begrip “SELECT WHERE”.

Een voorbeeld:
SELECT  * FROM TabelOrderregels WHERE Artikelnaam = ‘ABC1234’
Deze aanvraag geeft alle orderregels terug waarmee het artikel “ABC1234” besteld is.

 

SQL geeft hiermee het gereedschap om snel te zoeken in grote hoeveelheden bedrijfsdata. Door het toevoegen van wildcards kunt u ook zoeken op gedeeltelijke zoektermen.

Een voorbeeld:
Met de zoekterm SELECT * FROM TabelBedrijven WHERE Bedrijfsnaam LIKE “%BV”
zoekt u op alle termen die eindigen op “BV”. Dus niet alleen Jansen BV, maar ook Van Dalfsen BV.

 

Combineren

Vaak staat informatie verspreid over meerdere tabellen. Met het commando “JOIN” kunnen meerdere tabellen gecombineerd worden.

Filters en mutaties kunnen vervolgens op deze gecombineerde tabellen uitgevoerd worden.

 

Muteren

Niet alleen voor het opvragen van informatie is SQL geschikt. Juist ook voor het muteren van data bestaan krachtige functies, zoals DELETE, INSERT (toevoegen) en UPDATE (wijzigen).

Deze mutatiefuncties kunnen gebruikt worden in combinatie met filters. Daarmee wordt het mogelijk om in één aanroep veel gegevens aan te passen. Daarom is voorzichtigheid geboden. Het is ook mogelijk om met één aanroep een hele tabel leeg te maken!

Een voorbeeld van een aanroep waarbij in een aanroep alle artikelen die beginnen met “ABC” als niet bestelbaar gemarkeerd worden:
UPDATE TabelArtikelen SET Status = ‘uitgeschakeld’ WHERE ArtikelNummer LIKE “ABC%”

 

Welke databases ondersteunen SQL?

Nagenoeg alle moderne databases zijn aan te sturen via SQL. De basisset met SQL opdrachten is voor al deze databasemerken gelijk, maar per merk zijn er wel afwijkingen, de zogenaamde dialecten.

Enkele voorbeelden van SQL databases:

  • Microsoft SQL Server
  • MySQL
  • MariaDB
  • 4D

 

Wat zijn de voordelen van SQL voor mij?

Met een SQL database bent u er van verzekerd dat de informatie eenvoudig op te vragen en te muteren is, via een standaard bewerkingstaal. Daarmee maakt u zich minder afhankelijk van een enkele specialist, maar is het eenvoudig om iemand te vinden die u kan assisteren.

Door de open structuur van veel SQL Databases is het eenvoudig om extra (maatwerk)software aan te sluiten op de database. Daardoor ontstaat een centrale informatiebron voor verschillende applicaties. Informatie wordt dan maar één keer opgeslagen.

Voor veel SQL Databases zijn goede backupoplossingen te vinden. Daarmee kunnen verschillende versies van de data veiliggesteld worden. Dat zorgt er voor dat u altijd terug kunt naar een vorige versie van uw gegevens.

 

Wat is Conneo SQL Datastore?

Bij Conneo Software passen we vaak Microsoft SQL Server toe als database. Om te voorkomen dat we telkens opnieuw SQL opdrachten moeten schrijven, hebben wij een eigen softwarelaag bovenop Microsoft SQL Server gebouwd: Conneo Datastore. Deze softwarelaag vertaalt standaard aanroepen naar SQL en zorgt voor consistentie in de applicatie-opbouw. Zo hoeven we niet telkens het wiel opnieuw uit te vinden.

Door onze eigen Conneo Datastore te combineren met bestaande databases realiseren wij krachtige oplossingen voor het maken van rapportages, of het uitwisselen van gegevens met externe systemen.

 

Meer artikelen

Wellicht zijn de volgende verwante artikelen ook interessant voor u: